Nasz cel

Naszą misja jest dostarczenie wiedzy i niezbędnych środków do optymalizacji produkcji rolnej. Poprzez wykorzystanie najnowszych badań i zastosowanie naturalnych nawozów poddanych obróbce nanotechnologicznej dajemy Polskim rolnikom, ogrodnikom a także działkowcom, możliwość intensyfikacji plonów, a także sposób na wyeliminowanie różnych czynników wpływających na pogorszenie upraw.

Blog

Należy pamiętać aby zabejcować Ferbanaten nasiona przed siewem, zastosowanie 1l - 1.5 na tonę nasion

Stosujemy do oprysków oraz podlewania, można mieszać Ferbanat z innymi środkami ochrony roślin i nawozami

Szybkie kiełkowanie, silny wzrost z większą masą korzeniową rośliny, większa ilość i jakość owoców i plonów

Nibiru Studio